Čarobni svijet bajkiščćžđ
Pozivamo sve odgojitelje iz varaždinskih dječjih vrtića da sudjeluju s radovima svojih polaznika u izložbi „Čarobni svijet bajki“.
Izložbu priređuju diplomirane odgojiteljice Maja Domović i Martina Kazić iz Dječjeg vrtića „Bajka“ Varaždin uz podršku Odjela za djecu varaždinske Gradske knjižnice.
UPUTE:
Tema: čarobni svijet bajki
Tehnika: slobodna
Dječji radovi trebaju biti na papiru formata A4.
Na stražnjoj strani dječjeg rada napisati: inicijale i dob djeteta te vrtić koji pohađa.
Svaki vrtić u izložbi može sudjelovati s pet radova.
Vrijeme slanja radova: do 20. rujna 2021.
Radove donijeti osobno ili poslati poštom na adresu:
Dječji vrtić Bajka, Široke ledine 16, 42000 Varaždin ili
Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović" Varaždin, Odjel za djecu, Ulica Augusta Cesarca 10, 42 000 Varaždin.
Dodatne informacije možete zatražiti na e-mail: majadomovic@gmail.com